Posts Under ‘สุขภาพ’ Category

น้ำชีเอ่อล้นจมถนนสายลำปลายมาศ-ห้วยแถลงสูงกว่า 50 ซม. เปิดวิ่งใช้ได้แค่ 1 ช่องทางจาก 4 ช่องจราจร

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. น้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก และน้ำฝนจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นได้ไหลสมทบน้ำในแม่น้ำชีจนเอ่อล้นเข้าท่วม ไร่นา ถนน วัด โรงเรียน บ้านเรือนราษฎร ในเขตพื้นที่ อ.กระสัง อ.บ้านกรวด อ.สตึก และน้ำได้ท่วมอีกหลายอำเภอ รวมรายงานน้ำท่วม 12 อำเภอ 65 ตำบล 618 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อนกว่า 37,400 ครัวเรือน นาข้าวกว่า 79,000 ไร่ พืชไร่กว่า 9,700 ไร่ ถนน 27 สาย ฝาย 5 แห่ง ขณะนี้สถานการณ์โดยรวมหากฝนไม่ตกซ้ำน้ำที่ท่วมขังก็จะลดระดับลง เนื่องจากน้ำที่ท่วมขังได้ไหลลงสู่ที่ต่ำก่อนไหลลงลำน้ำมูล ขณะที่โรงเรียนบ้านสวายสอ “ไกรปัญญานุเคราะห์” อ.กระสัง ที่น้ำชีเอ่อท่วม ยังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการสอบของเด็กนัก เรียน เพราะระดับน้ำยังท่วมสูง นาข้าวที่ตั้งท้องในหลายอำเภอยังจมอยู่ใต้น้ำ คาดว่าจะเสียหายนับหมื่นไร่ ส่วนน้ำจากลำน้ำมาศที่ล้นตลิ่งเอ่อท่วม ถนนทางหลวงหมายเลข 226 สายลำปลายมาศ- ห้วยแถลง ไปจ.นครราชสีมา สูงกว่า…Continue Reading…

ระบบการทำความร้อนของเครื่องทำน้ำร้อนแก๊ส

เครื่องทำน้ำอุ่นนั้นถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟพอสมควร การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ถือเป็นสิ่งที่ควรนึกถึงเป็นลำดับแรก ภายในเครื่องทำน้ำร้อนแก๊สอาจเลือกที่มีถังน้ำภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุ้มด้วย เพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 10-20% เลยทีเดียว ทั้งนี้อาจพิจารณาเพิ่มเติมที่หัวฝักบัวด้วย หัวฝักบัวแบบประหยัดน้ำจะสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าหัวฝักบัวธรรมดาถึง 25-75% ซึ่งเครื่องทำน้ำร้อนแก๊สนั้นจะสามารถแบ่งชนิดของการทำความร้อนได้ทั้งหมดเป็น 3 ชนิดด้วยกัน คือ หม้อต้มทองแดง – ข้อดีของหม้อต้มทองแดงนั้น จะสามารถทนทานความร้อนได้ดี อายุการใช้งานยาวนาน ไม่รั่วซึม และปลอดภัยกว่า หม้อต้มกริลล่อน – หม้อต้มกริลล่อนนั้นเป็นหม้อต้มพลาสติกแบบทนความร้อนสูง มีราคาถูก แต่จะมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น แตก รั่ว ง่าย และแบบขดลวดทองแดง – ข้อดีของขดลวดทองแดงคือจะสามารถทำความร้อนได้ไว แต่ควรระวังเรื่องหินปูนที่อาจอุดตันได้ง่ายด้วย หากซื้อเครื่องทำน้ำร้อนแก๊สใหม่ควรดูว่ามีระบบตัดไฟโดยวัดจากอุณภูมิหรือไม่ โดยจะทำหน้าที่ตัดไฟเวลาน้ำอุ่นร้อนได้ระดับ สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ แบบตัดอัตโนมัติและต่อโดยอัตโนมัติ – ถือเป็นระบบตัดไฟที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด โดยจะตัดไฟเมื่อมีอุณภูมิสูงมากผิดปกติและจะต่อให้เองอีกครั้งโดยอัตโนมัติหากอุณภูมิกลับมาปกติอีกครั้ง และแบบตัดอัตโนมัติและต่อไม่อัตโนมัติ – เป็นระบบที่เน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก โดยจะทำการตัดไฟหากมีอุณภูมิผิดปกติ และต้องกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัว Thermostat เพื่อยกเลิกการตัดไฟ ตรงนี้อาจเรียกช่างมาตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อระบบได้ตัดไฟไปแล้วเพื่อความปลอดภัย

นิคมสหรัตนนครตั้งรับน้ำ ทุ่ม 30 ล้าน ก่อคันดิน 2 ชั้น ยาวร่วม 40 กิโลเมตร มั่นใจไม่หนักเท่าปี 2554

นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า มีการประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกับอีก 3 นิคม คือนิคมบางประอินทร์ นิคมโรจนะ และนิคมไฮเทค เบื้องต้นเห็นตรงกันว่าในปี 2556 ไม่เลวร้ายเหมือนกับปี 2554 และเมื่อเทียบข้อมูลวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา กับวันที่ 24 ก.ย.ปี 2554 พบว่าปริมาณการระบายน้ำผ่าน จ.อยุธยา ต่ำกว่ากันเกินครึ่ง นายเริงฤทธิ์ กล่าวว่า นิคมสหรัตนนคร เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ไว้ 2 ส่วน คือ 1.คันดินแนวนอกนิคม สูง 6.5 เมตร ยาว 32 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3 หมื่นไร่ 2.คันดินแนวในนิคม สูง 6.5 เมตร ยาว 6 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 900 ไร่ แต่สำหรับแนวที่ 2 นี้…Continue Reading…

การเลือกใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นการตลาด

กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายมีหลากหลายลักษณะให้เลือกใช้ในธุรกิจโปรโมชั่นได้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอยู่ อาทิ การจำหน่ายตรง โดยไม่ผ่านคนกลาง อาจจะทำได้โดยการเปิดหน้าร้านจำหน่าย เปิดเว็บไซต์จำหน่าย การใช้พนักงานขายฯลฯ โดยไม่ผ่านตัวแทนหรือพ่อค้าคนกลาง การจำหน่ายผ่านคนกลางโดยอาจจะมีคนกลางเพียงระดับเดียว ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นผู้ค้าปลีกหรือหลายระดับโดยผ่านทางผู้ค้าส่ง เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดและจำหน่ายไปยังลูกค้าเป้าหมาย หรืออาจจะเลือกใช้ทั้ง 2 รูปแบบในลักษณะของหลากหลายช่องทางก็ได้ สำหรับกลยุทธ์โปรโมชั่นด้านการส่งเสริมการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมนี้นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ว่าต้องการส่งเสริมในด้านใด ระดับใด แล้วจึงกำหนดกลยุทธ์ต่างๆมาใช้งานให้เหมาะสม โดยการส่งเสริมนี้อาจจะแบ่งระดับออกเป็นการส่งเสริมในหมู่ลูกค้า การส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่าย และการส่งเสริมภายในองค์กรเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย รายได้ ภาพลักษณ์ และด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากไปจากนี้ โดยต้องนำเอาหลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมาใช้ มากกว่าการส่งเสริมเพียงด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ สำหรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์มีหลายแนวทางที่สามารถเลือกมาใช้ได้ตามความเหมาะสมแก่ธุรกิจโปรโมชั่น อาทิ กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ การมีต้นทุนต่ำในการผลิตจะช่วยให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูง กลยุทธ์ความแตกต่าง ความแตกต่างของสินค้าและบริการจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ กลยุทธ์ความหลากหลาย ความหลากหลายของสินค้าและบริการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดโดยรวม เป็นต้น

LPN คลอดโครงการ “เมืองคอนโด” ลุมพินี ทาวน์ชิป นำร่องรังสิต หมื่นยูนิต

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ เปิดเผยว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะสร้าง “ชุมชนเมืองน่าอยู่” ในจุดยุทธศาสตร์ 4 มุมเมืองโดยเริ่มต้นที่เมืองรังสิต ภายใต้โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 ซึ่งถือเป็นโครงการไฮไลท์ของปีนี้ และจะเป็นเรือธง (Flagship) ในนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตอีกด้วย สำหรับจุดเปลี่ยนของบริษัทที่เชื่อมั่นในการพัฒนาโครงการขนาดยักษ์ใน วันนี้เกิดจากความเชื่อมั่นในกลุ่มลูกค้า  ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จมาโดยตลอด เห็นได้จากความสำเร็จ และการได้รับการยอมรับในการพัฒนาโครงการลุมพินี บดินทร์เดชา-รามคำแหง จำนวนกว่า 3,400 ยูนิต โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท จำนวนกว่า 4,500  ยูนิต และโครงการต้นแบบย่านรามอินทรา-หลักสี่ จำนวนกว่า 3,000 ยูนิต นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ แอล.พี.เอ็น.ฯ กล่าวเสริมว่า จากศักยภาพของทำเลย่านรังสิตที่ใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภค อาทิ ห้างฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ตลาดรังสิต เทสโก้ โลตัส รังสิต แม็คโครรังสิต และตลาดสี่มุมเมือง ฯลฯ   รวมถึงความต้องการที่พักอาศัยในราคาที่จับต้องได้ในพื้นที่นี้ซึ่งยังคงมี อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคนวัยทำงานและกลุ่มที่ต้องการขยายครอบครัว…Continue Reading…

ฮวงจุ้ยสระน้ำเด็กดีจะมีโชคลาภการเงิน

ถึงแม้แหล่งน้ำจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อควรระวังคือ ตำแหน่งของการจัดวางต้องถูกต้องเหมาะสม จึงจะมีคุณประโยชน์กับผู้อยู่อาศัย เช่น สระน้ำเด็กขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากๆ อยู่ในแนวแสงแดดสะท้อนส่องเข้าไปในตัวบ้าน โดยเฉพาะทิศตะวันตกจะทำให้อุณหภูมิภายในบ้านสูงขึ้น และส่งผลเสียต่อสุขภาพสายตา นอกจากนี้ความชื้นที่มากับน้ำต้องระวังไม่ให้เกิดการสะสมของความชื้นภายในบ้านมากเกินไป จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัวของสมาชิกภายในบ้านได้ การปลูกพุ่มไม้หรือแนวต้นไม้กั้นไว้เพื่อให้ใบไม้ช่วยกรองความชื้นก่อนที่ลมจะพัดเข้าบ้านก็จะช่วยลดความชื้นลงไปได้ ส่วนตำแหน่งตั้งน้ำที่หน้าบ้านเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆตำแหน่งที่สามารถส่งผลดีด้านฮวงจุ้ย แต่ไม่ใช่จะดีกับบ้านทุกหลัง ปกติซินแสฮวงจุ้ยจะพิจารณาจากองศาทิศทางของบ้านก่อนที่จะกำหนดจุดในการตั้งน้ำหรือสิ่งที่เทียบเท่ากัน บางบ้านตั้งน้ำหน้าบ้านแล้วรวย แต่บางบ้านตั้งน้ำหน้าบ้านแล้วกลับซวยก็มีให้เห็นกันบ่อยๆ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น โดยกฎข้อห้ามอย่างหนึ่งในระบบฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค จะกล่าวถึงข้อห้ามของดาว 5 หรือ ดาวเบญจภูติ ในตำแหน่งดาวน้ำหรือดาวโชคลาภ ที่เป็นดาวเบญจภูติไม่ควรมีพวกธาราภูมิทัศน์ สระน้ำเด็ก น้ำพุ น้ำตก บ่อเลี้ยงปลา บ่อน้ำ ตู้ปลา ในตำแหน่งนั้น เพราะจะนำมาซึ่งความเสียหายด้านทรัพย์สินเงินทอง แต่ในบางบ้านตำแหน่งดาวเบญจภูตินี้อาจจะอยู่ที่หน้าบ้าน เช่น ในยุคปัจจุบันซึ่งคือยุคแปด บ้านนั่งทิศใต้2 หรือทิศโง่ว ด้านหน้าบ้านฝั่งซ้ายมือจะมีดาวน้ำที่เป็นดาวเบญจภูติอยู่ บ้านหลังนี้ไม่เหมาะกับการตั้งน้ำหน้าบ้านในฝั่งซ้ายมือหรือมังกรเขียว ถ้าบ้านใดเข้าข่ายลักษณะนี้ ให้ลองนึกทบทวนก่อนว่าก่อนตั้งน้ำเป็นอย่างไร หลังตั้งน้ำคือปัจจุบันเป็นอย่างไร ถ้าไม่แตกต่างก็อาจมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้อง แต่ถ้าปัจจุบันไม่ดีแนะนำว่า ไม่ควรฝีนตั้งความหวังอะไรอีกต่อไป ควรปรับแก้โดยเทน้ำทิ้งไป เก็บของหรือจัดสภาพตรงนั้นให้เป็นปกติ

ค่ายมือถือชี้ลดค่าโรมมิงทำยาก แนะ กสทช.เจรจาหาอัตรากลางในอาเซียน ชี้ทุกรายมุ่งแข่งลดราคา

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค เปิดเผยว่า การจะลดค่าโทรโรมมิงข้ามประเทศตามแนวคิดของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้องอาศัยการเจรจาและร่วมมือจากผู้ให้บริการมือถือทั้งสองประเทศ และต้องพิจารณาต้นทุนการให้บริการด้วย ซึ่งหากปริมาณการใช้งานมากพอ ก็สามารถลดค่าโทรลงได้ ทั้งนี้ ในสหภาพยุโรปมีการกำหนดอัตรากลางที่ใช้ภายในอียูทั้งหมด จากนั้นผู้ให้บริการแต่ละรายจะเพิ่มกำไรส่วนต่างขึ้นกับการบริหารต้นทุน ดังนั้น กสทช.ควรเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละประเทศอาเซียน เพื่อหาอัตรากลางร่วมกัน ด้านนายปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสได้ลดค่าบริการโรมมิงลงต่อเนื่องอยู่แล้ว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานต่างประเทศมากขึ้น ส่วนจะลดค่าบริการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานและต้นทุนของผู้ให้ บริการปลายทางเป็นหลัก   แหล่งข่าวจาก posttoday…

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญแบบขายความถี่ให้กับกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์

หากท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจตู้น้ำมันหยอดเหรียญ สิ่งที่ต้องพึงให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆควรจะเป็นเรื่องของระบบการทำงานมากกว่าที่จะสนใจเรื่องของราคาหรือโปรโมชั่น เพราะเครื่องหยอดเหรียญเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยกลไกในการทำงานที่มีความเป็นมาตรฐาน ซึ่งแน่นอนว่าหากจะเล่นกับเทคโนโลยี การยอมซื้อของดีในราคาที่สมเหตุสมผลย่อมดีกว่าการซื้อสินค้าราคาต่ำ คุณภาพต่ำ เพราะนั่นอาจจะหมายถึงการตัดสินใจที่จะนำมาซึ่งปัญหาในภายหลัง สู่การปฏิวัติการให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง 24 ชม. ด้วยตู้น้ำมันหยอดเหรียญได้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่สามารถทำกำไรด้วยการลงทุนต่ำ จุดคุ้มทุนเร็ว สร้างรายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นการขายความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งไม่ต้องใช้พนักงานขายในการเติมน้ำมัน เป็นลักษณะของธุรกิจค้าปลีกแบบขายความถี่ให้กับกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ รวดเร็ว เที่ยงตรง ราคาไม่แพง ลงทุนน้อยกำไรสูง คืนทุนเร็ว ไม่ต้องเฝ้า ไม่ยุงยาก ทำงานอัตโนมัต 24 ชม.ไม่ต้องใช้ลูกจ้างให้เปลืองเงิน แค่มีที่ติดถนน รถผ่านบ่อย ก็มีรายได้ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจตู้น้ำมันหยอดเหรียญ เหมาะกับที่จะวางไว้ในที่ชุมชน สำหรับรถมอเตอร์ไชค์ที่ปั้มใหญ่ไม่ค่อยอยากจะเติมให้ 10 หรือ 20 บาท แต่ตู้นี้จ่ายให้ได้ ง่ายกับการเป็นเจ้าของ ไม่ต้องมีคนคอยคุม มีเวลาทำงานอย่างอื่น ธุรกิจที่มีจุดคุ้มทุนในระยะเวลาไม่นาน เป็นตู้จ่ายน้ำมันอัตโนมัติที่ใช้อุปกรณ์ของปั๊มใหญ่และผ่านการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน ใช้งานง่าย การติดตั้งใช้เนื้อที่น้อย ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการแบบง่ายๆได้ด้วยตัวเอง ตัวโปรแกรมจะประมวลผลรวมของยอดซื้อแล้วสั่งการไปยังส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เครื่องพร้อมจ่ายน้ำมัน

สระน้ำเด็กแบบสำเร็จรูปราคาถูกๆ

สระน้ำเด็กแบบสำเร็จรูปนี้คุณต้องทำใจว่าไม่สามารถออกแบบรูปทรงได้หลากหลายนัก เพราะผลิตออกมาตามรูปแบบมาตรฐาน ไม่สามารถตกตแต่งลวดลายได้เหมือนกับการปูกระเบื้องสระคอนกรีต แต่ข้อดีที่มีก็คือความรวดเร็วในการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย ซึ่งระบบหมุนเวียนของสระว่ายน้ำนั้นมีอยู่ 2 ระบบคือ ระบบสกิมเมอร์ส่วนใหญ่จะเป็นสระว่ายน้ำแบบสำเร็จรูป ลักษณะที่เห็นได้ชัดคือระดับของน้ำในสระจะไม่ถึงขอบสระ ต่ำกว่าขอบประมาณ 10-20 เซนติเมตร มีช่องสกิมเมอร์ติดอยู่ขอบสระเพื่อขจัดฝุ่นละอองที่ผิวน้ำ น้ำในสระน้ำเด็กจะถูกดูดผ่านช่องสกิมเมอร์เพื่อไปกรองในกระบวนการบำบัดน้ำ จากนั้นก็จะหมุนเวียนผ่านเครื่องกรองและส่งมาที่ตัวสระทางหัวพ่นน้ำที่ติดพ่นไว้ ช่องสกิมเมอร์ทำหน้าที่ดูดสิ่งสกปรกบนผิวน้ำและเป็นที่ต่อสายดูดและแปรงดูดเพื่อทำความสะอาดใต้สระ มีข้อดีที่เห็นได้ชัดก็คือราคาถูก เพราะว่าสระน้ำเด็กสำเร็จรูปติดตั้งในพื้นที่ที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าได้เลย โครงสร้างจะเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นกับผนังจะเป็นวัสดุประเภทโพลีเมอร์ที่ผลิตเป็นชิ้นจากโรงงาน อีกวิธีก็คือการขึ้นโครงด้วยเหล็กหรือพลาสติคหล่อ จัดวางระบบหมุนเวียนให้เรียบร้อยจากนั้นก็ปูด้วยผ้าไวนิลที่ผลิตสำหรับการนี้โดยเฉพาะ ส่วนอีกระบบคือ ระบบโอเวอร์โฟลว์ หรือระบบน้ำล้นใช้กับสระแบบคอนกรีตเท่านั้นเพราะต้องออกแบบวางแนวรางน้ำตั้งแต่ขั้นตอนการเทคอนกรีต สระน้ำเด็กในระบบนี้จะแลดูสวยงามกว่าระบบสกิมเมอร์เพราะเมื่อฝุ่นละอองสัมผัสผิวน้ำแล้วจะล้นออกไป ขั้นตอนของสระระบบนี้คือน้ำจะไหลลงรางระบายน้ำรอบสระไปสู่บ่อพักน้ำ ปั๊มน้ำจะทำหน้าที่สูบน้ำสู่เครื่องกรองเพื่อขจัดความสกปรกหมุนเวียนกันไป ข้อเสียของระบบนี้คงจะหนีไม่พ้นราคาแพงและต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น ซึ่งในบ้านสมัยใหม่ยุคปัจจุบันนี้สำหรับผู้ที่มีงบประมาณและพื้นที่สำหรับสร้างบ้านมากเพียงพอ หลายท่านก็มักจะต่อเติมความฝันของตนเองด้วยการบรรจุสระน้ำเด็กไว้ในแผนของการสร้างบ้านด้วย

เพลิงไหม้โรงพิมพ์ของคุรุสภา ลาดพร้าว 63 หนังสือเครื่องจักรเสียหายจำนวนมาก เร่งสอบสวนหาสาเหตุ

เมื่อเวลา 00.30 น.ของคืนวันที่ 12กันยายน เกิดเหตุเพลิงไหม้ ภายในอาคาร 1 ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. ซึ่งหน่วยงานของคุรุสภา และเป็นสถานที่จัดพิมพ์ตำราเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ภายใน ซ.ลาดพร้าว 63 โดยเจ้าหน้าที่ใช้รถดับเพลิงควบคุมเพลิงกว่า 10 คัน โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง ในการควบคุมเพลิง เนื่องจากที่เกิดเหตุมีเชื้อเพลิงในการลุกไหม้อย่างดี พนักงานผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า อาคารดังกล่าวเป็นหน่วยผลิตการทำเล่ม ซึ่งมี 2 ชั้น ขณะเกิดเหตุเห็นเพลิงลุกไหม้อยู่บริเวณชั้น 2 ซึ่งเป็นสถานที่เก็บหนังสือที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต และมีเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ส่วนบริเวณชั้น 1 ใช้เป็นสถานที่เก็บหนังสือที่ผลิตเสร็จแล้ว ก่อนเตรียมนำเข้าไปเก็บในโกดัง ทั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุมีฝนตกหนักและลมค่อนข้างแรง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำฝนรั่วใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ แต่ขณะเกิดเหตุสถานที่ดังกล่าวปิดทำการแล้ว มีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัย เฝ้ารักษาการณ์อยู่ประจำจุดที่วางไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ส่วนความเสียหายเบื้องต้นพบว่า ไฟได้ลุกไหม้บริเวณชั้น 2 ทั้งหมด   แหล่งข่าวจาก posttoday…

การพิจารณาองค์ประกอบเกี่ยวกับคอนโด

ก่อนจะซื้อคอนโดฯ เราควรประเมินหนี้สินของตัวเองก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อให้การขอกู้เงินกับธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อเป็นการประเมินความสามารถในการผ่อนของตัวเองด้วย โดยปกติคนเราไม่ควรมีภาระหนี้เกิน 40% ของรายได้ โดยที่ 40% นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะภาระผ่อนคอนโดฯเท่านั้น แต่รวมถึงรายการผ่อนชำระทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรถ บัตรเครดิต หรือการผ่อนชำระสินค้าต่างๆ โดยเริ่มจากการสังเกตสิ่งทั่วๆไปของคอนโดฯ เช่น ที่ตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนกลาง ฯลฯ ถัดมาก็ต้องดูรายละเอียดภายในห้อง เช่น ขนาดพื้นที่ของห้อง ความสูงของเพดาน หน้าต่าง และประตู มุมระเบียง ระบบการซักล้าง ระบบท่อ ระบบไฟ สัดส่วนการแบ่งห้อง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรดูแล้วเปรียบเทียบกับคอนโดฯที่อื่นหลายๆแห่ง และดูให้ตรงกับความต้องการของเราให้มากที่สุด และเมื่อตัดสินใจซื้อแล้ว สิ่งที่ขอย้ำกันตรงนี้ก็คือ ให้ตรวจดูสัญญาว่ามีอะไรที่ผิดแผกไปจากที่เคยตกลงกันเอาไว้กับทางโครงการหรือไม่ และส่วนต่างๆ ของคอนโดฯ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนหรือไม่ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ที่จอดรถ เป็นต้น สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดฯ ที่ต้องเน้นย้ำเพื่อประโยชน์ของทุกคนก็คือ ต้องเตรียมตัวในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ต้องจ่ายก่อนปีแรก และค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาห้องพักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับการออมเงินเพื่อให้มีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงนั้น ควรมีเงินออมที่ครอบคลุมรายจ่าย…Continue Reading…

คปภ.เตือนบริษัทประกันภัยระมัดระวังการลงทุน ชี้พลาดพลั้งมีสิทธิกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากเกณฑ์การลงทุนใหม่ที่จะมีการประกาศบังคับใช้ในเดือน ก.ย.นี้ และภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนอย่างมาก ทำให้มีความเป็นห่วงเรื่องการลงทุนของธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างสูง ซึ่งได้เตือนผู้บริหารธุรกิจประกันภัยไปแล้วให้ระมัดระวังการลงทุน เพราะถ้าพลาดอาจจะกระทบกับฐานะเงินกองทุนได้ ซึ่งถ้าเงินกองทุนมีความเข้มแข็งสามารถที่จะดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ “เกณฑ์ใหม่ที่จะบังคับใช้ โดยการตีราคาสินทรัพย์ตามมูลค่าตลาด จะทำให้เงินลงทุนในหุ้นน่าจะเกินสัดส่วนที่วางไว้ไม่ให้เกิน 30% ฉะนั้นการที่จะลงทุนในหุ้นเพิ่มจะต้องขอเป็นรายๆ ไป ซึ่งทาง คปภ.จะดูเรื่องเงินกองทุน ความเชี่ยวชาญในการลงทุนและความพร้อมหลายๆ อย่างจึงจะอนุมัติ ถ้าไม่พร้อมก็ให้ลงทุนเพิ่มไม่ได้” นายประเวช กล่าว นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย หรือ SMK กล่าวว่า ช่วงตลาดหุ้นปรับฐานใหญ่ในขณะนี้ หลังดัชนีหลุดระดับที่ 1,400 จุด บริษัทมองว่าเป็นโอกาสดีที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย์พื้นฐานดี มีอนาคต โดยการลงทุนดังกล่าวจะไม่เป็นในลักษณะเก็งกำไร แต่จะเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาหลักทรัพย์ต่างๆ เพิ่มเติม สำหรับทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งหลังของปีนี้ บริษัทยังคงสัดส่วนการลงทุนเดิม จากมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนรวมปัจจุบันมีประมาณ 9,000-1 หมื่นล้านบาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็น เงินฝากธนาคาร 44% พันธบัตรรัฐบาล…Continue Reading…

ความสะอาดของเครื่องบดน้ำแข็งในการใช้งาน

เครื่องบดน้ำแข็งวิวัฒนาการที่พัฒนาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ใช่เพียงการขายเครื่องบดน้ำแข็ง แต่มุ่งเน้นการจัดการด้านบริการและสร้างกระบวนการจำหน่ายน้ำแข็งนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ลูกค้ามีน้ำแข็งสะอาดใช้ตลอดเวลาพร้อมการดูแลและบริการอย่างมิตรภาพ การทำงานอย่างมืออาชีพด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมั่นคงในการให้บริการน้ำแข็ง ในการจำหน่ายน้ำแข็งจำเป็นต้องมีวิธีเก็บรักษาเครื่องบดน้ำแข็ง สถานที่เก็บรักษาและภาชนะบรรจุที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคน้ำแข็ง ในการเก็บรักษาน้ำแข็ง ห้ามมิให้ใช้แกลบ ขี้เลื่อย กระสอบ กาบมะพร้าว เสื่อ หรือวัสดุอย่างอื่นในทำนองเดียวกันปกคลุมหรือห่อหุ้มน้ำแข็ง สถานที่เก็บรักษาน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายหรือที่จำหน่ายน้ำแข็งที่มีวัตถุประสงค์ใช้รับประทานจะต้องสะอาดและมีระดับสูงกว่าทางเดินภายในบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ำแข็ง ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและเป็นวัสดุพื้นผิวเรียบ รักษาความสะอาดได้ง่าย ขนาดเครื่องบดน้ำแข็งมีลักษณะที่ง่ายต่อการทำความสะอาดและมีลักษณะปกปิดที่ป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกปนเปื้อนน้ำแข็งได้ ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายหรือที่จำหน่ายน้ำแข็งที่มีวัตถุประสงค์ใช้รับประทานจะต้องมีภาชนะต้องสะอาด ไม่มีโลหะหนัก หรือสารอื่นออกมาปนเปื้อนกับน้ำแข็งในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เครื่องบดน้ำแข็งต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ต้องไม่เคยใช้บรรจุหรือหุ้มห่อปุ๋ย วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและเป็นวัสดุพื้นผิวเรียบ รักษาความสะอาดได้ง่าย เครื่องบดน้ำแข็งต้องง่ายต่อการทำความสะอาดและมีลักษณะปกปิดป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกมาปนเปื้อนน้ำแข็งได้ ต้องไม่เคยบรรจุผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากน้ำแข็ง และไม่มีรูปรอยประดิษฐ์หรือข้อความใดที่แสดงว่าเป็นภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุสิ่งของอื่น ภาชนะบรรจุพลาสติกที่เป็นแผ่นหรือถุงจะต้องไม่มีสี หรือไม่ทำขึ้นจากพลาสติกที่ใช้แล้ว ยกเว้นกรณีพลาสติกลามิเนตเฉพาะชั้นที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร

กรมอุตุ เผย ภาคเหนืออีสานมีฝนหนาแน่น ตกหนักบางแห่ง ภาคกลาง,ตะวันออกฝนเพิ่ม-กทม.ตก80%

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เมื่อเวลา 04.00 น.ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือ และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในระยะ 1-2 วันนี้ สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน จะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วย อนึ่ง พายุโซนร้อน “จ่ามี” (TRAMI) บริเวณมณฑลฟูเจี้ยน ประเทศจีน ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ  มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ตาก…Continue Reading…

ระบบควบคุมการเข้า-ออกทางประตูอัตโนมัติ

ระบบควบคุมการเข้า-ออกทางประตูอัตโนมัติ คือ ระบบควบคุมการเข้า-ออกทางประตูต่างๆที่ไม่ต้องการให้ใครผ่านเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน สำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีรหัสผ่านหรือมีบัตรที่ใช้ทาบในการผ่านเข้า หรือมีบุคคลภาย ในสถานที่กดสวิทซ์ปุ่มกดอนุญาตให้ผ่านเข้าไป และถ้าต้องการจะตรวจเช็คว่ามีบุคคลใดผ่านเข้า-ออก ในช่วงเวลาใดบ้าง ก็สามารถที่จะต่อเชื่อมระบบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เสริม และใช้ซอฟแวร์จัดการระบบเพื่อใช้ควบคุมระบบประตูอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าการใช้งานให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ หรือทำเป็นระบบลงเวลาการทำงานเข้า-ออกของพนักงานก็ได้ ซึ่งระบบดังกล่าวนี้สามารถทำงานได้แม้แต่ระบบไฟฟ้าหลัก ของสถานที่ติดตั้งจะดับ เพราะมีแหล่งจ่ายไฟสำรองให้ระบบทำงานได้นานถึง 8 ชั่วโมง สามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลบัตรผู้ใช้งานได้โดยง่าย สามารถจะกำหนดการควบคุมประตูอัตโนมัติได้หลายรูปแบบ มีปัญหาในการทำงานของระบบน้อยมากและในการบำรุงรักษาระบบสามารถทำได้โดยง่าย โดยระบบควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ เครื่องอ่านจะมีแบบ Stand-alone คือ ตัวเครื่องอ่านสามารถที่จะเพิ่มข้อมูล-ลบข้อมูล และมีระบบจัดเก็บข้อมูลการ ทำงานภายในเครื่องได้ กับทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยตู้ควบคุม และไม่จำเป็นต้องต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถต่อกับชุดอุปกรณ์ล็อค และชุดอุปกรณ์อื่นๆได้ภายในเครื่องอ่านเลย ส่วนแบบ Reader Read คือ ตัวเครื่องอ่านนี้จะอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว จะไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลการทำงานไว้ในตัวเครื่องอ่าน และต้องต่อเชื่อมกับตู้ควบคุมเครือข่ายในการทำงานประตูอัตโนมัติ การต่อกับชุดอุปกรณ์ล็อคและอุปกรณ์อื่นๆ สามารถทำได้แต่บางรุ่นก็ต้องต่อผ่านตู้ควบคุมเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน และแบบ Wiegand Reader คือ เครื่องอ่านออก จะอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว จะไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลในการทำงานไว้ที่ในตัวเครื่องอ่าน กับต้องต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องอ่านบัตรไร้สัมผัส หรือต่อเข้ากับชุดตู้ควบคุมเครือข่ายในการทำงาน ไม่สามารถต่อเข้ากับชุดอุปกรณ์ล็อคและอุปกรณ์อื่นๆได้